Mövzular

Bolluq dünyasında aclıq

Bolluq dünyasında aclıq

Keçmişdəki hər zamandan daha çox qida istehsal olunur, buna baxmayaraq yeddi nəfərdən biri bu dünyada aclığı bilir.

Mövcud kapitalist sistem, qida məhsullarının istehsalını və paylanmasını, insanlığın ehtiyaclarını, kəndliləri, ekosistemləri aşaraq, maliyyə elitalarının xidmətində sərbəst "spekulyasiya" qaydalarını qorumaq üçün dəyişdirdi. sosial ədalətə görə paylanmasını düşünürlər.

İstehsalçını istehlakçıdan ayıran süni uçurumla, maraqları kənd təsərrüfatı məhsulları işinin ədalətsizliyi və qeyri-sabitliyinə əsaslanan böyük oliqopoliya tərəfindən doldurulmuş bir uçurumla qarşılaşırıq.

Yazıçı və qida ictimai və siyasi hərəkatlarında fəal olan Esther Vivas, öz-özünə idarə olunan bir reportaj, video sənəti, bədii ədəbiyyat, təhlil və düşüncə kanalı olan Substratagema üçün bizə müsahibə verdi.


Video: Xalqımız ilham eliyevin aclıq sınağına neçe gün tam getirecek. Ölüm yoxsa qalım (BiləR 2021).